Your search results

Shërbimet

Ruby Real Estate:

  • Bën ndërmjetësimin me kompanitë ndërtimore për shitje dhe blerje të banesave.
  • Mundëson dhe bën zgjidhjen e shpejtë për blerjen e banesave dhe lokaleve.
  • Mundëson dhe bën zgjidhjen e shpejtë për gjetjen e banesave dhe lokaleve me qira.
  • Ofron mënyrat më moderne dhe më të shpejta për realizimin e kërkesave të klientëve tanë për menaxhimin e patundshmërive.
  • Mundëson marrjen e kredive për klientët tanë si ndërmjetësues me bankat vendore për blerjen e patundshmërive.

Compare Listings