Your search results

Ruby Real Estate

Ruby Real Estate është agjencia më e re profesionale për patundshmëri në Kosovë. Ruby Real Estate është themeluar në vitin 2021 si nevojë e kërkesave të kohës për menaxhimin e patundshmërive.

Ruby Real Estate:

  • Bën ndërmjetësimin me kompanitë ndërtimore për shitje dhe blerje të banesave.
  • Mundëson dhe bën zgjidhjen e shpejtë për blerjen e banesave dhe lokaleve.
  • Mundëson dhe bën zgjidhjen e shpejtë për gjetjen e banesave dhe lokaleve me qira.
  • Ofron mënyrat më moderne dhe më të shpejta për realizimin e kërkesave të klientëve tanë për menaxhimin e patundshmërive.
  • Mundëson marrjen e kredive për klientët tanë si ndërmjetësues me bankat vendore për blerjen e patundshmërive.

Vizioni

Agjencia profesionale e patundshmërive Ruby Real Estate synon të jetë lider për menaxhimin profesional të patundshmërive në Kosovë dhe regjion, në përputhje me kërkesat e kohës e të klientëve të saj.

Misioni

Ruby Real Estate ka për qëllim ofrimin e përvojave të specializuara për klientët në fushën e patundshmërive duke ofruar shërbime të shpejta, efikase, efektive dhe në mënyrë profesionale si për blerësit ashtu edhe për shitësit.

Objektivat

  • Klientët e Ruby Real Estate mbesin shumë të kënaqur me shërbimet tona profesionale.
  • Bashkëpunëtorët tanë profesionalizohen për shërbime të veçanta për patundshmëri.
  • Stafi i Ruby Real Estate zhvillohet dhe motivohet vazhdimisht.
  • Ruby Real Estate përgatit brende garuese dhe progresive sipas nevojës dhe kohës.

Compare Listings